Swepumps vårmöte och 60-års jubileum

Swepumps vårmöte och 60-års jubileum sker den 26-27 april i Göteborg tillsammans med Servicesektionen.

Temat för seminariet är “Den nya stadsplaneringen i Göteborg” och vi får höra talare bl.a ifrån:
– Västsvenska Handelskammaren
– Älvstranden Utveckling
– Göteborgs Stad – Kretslopp & Vatten

Boka datumen i din kalender så länge.