Vi verkar för

Ett medlemskap i SWEPUMP ger dig och ditt företag mycket mervärde.

Swepump verkar för att främja branschens gemensamma intressen genom att:

•        utarbeta en gemensam syn för medlemsföretagen i frågor som gäller tolkning av direktiv och standarder

•        skapa effektiv och enkel tillgång till marknaden genom en gemensam hållning i branschgemensamma frågor samt verka för ökad marknadstillväxt genom påverkan där det går

•        samla in data om – och följa den svenska pumpbranschens i syfte att tillhandahålla medlemmarna information om branschens storlek och trender både nationellt och internationellt

•        vara branschens språkrör gentemot myndigheter, departement samt andra intresseorganisationer nationellt och internationellt